top of page

Hüdanur AKKUZU

Klinik Psikolog, Psikoterapist

B612_20230814_092824_675_edited.jpg

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)  bölümünden, 2019 yılında “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Zekâ ve Sosyal Sorun Çözme Becerisinin Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisi” başlıklı teziyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji uzmanlığını alarak mezun olmuştur. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora programında tez aşamasındadır.

Lisans döneminde stajını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, yüksek lisans dönemindeki klinik stajını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde, doktora klinik stajını ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gönüllü olarak görev almıştır. Lisans döneminden itibaren çeşitli kongre ve seminerlere katılmıştır. Bunun yanında eğitim hayatı boyunca terapiler yürütmüştür. Ayrıca freelancer olarak psikoloji ve psikoterapi konularında İngilizce makaleler, blog yazıları yazmış ve psikoloji konulu ders veren akademisyenlere ve terapistlere asistanlık yapmıştır.
'Psychology Degree Guide.Org'  sitesinde katkıda bulunan yazarlar arasındadır: https://psychologydegreeguide.org/about/#contributors 
Ayrıca 'Oh So Spotless' sitesinde psikolojik danışman olarak görev almaktadır: https://ohsospotless.com/about/

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında Prof. Dr. İsmet Kırpınar ve Prof. Dr. Haşim Ercan Özmen'den Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kuramsal eğitimini ve süpervizyonlarını almıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Eğitimi Kuramsal Eğitimi almıştır.  Şema Terapisti Eğitmeni ve Süpervizörü Uzm. Psk. Safiye Yinelek'ten Şema Terapi Süpervizyonu almıştır. Ayrıca Prof. Dr. F. Işıl Bilican’dan Diyalektik Davranışçı Terapi dersi ve süpervizyonu almıştır. Doktora tezini de aynı ekol üzerinde yürütmektedir.

Marsha Linehan tarafından düzenlenen 'DBT Skills' (Diyalektik Davranış Terapisi-DDT Becerileri) eğitimini tamamladı. Bunun yanında, Schema Therapy Training Online merkezli 'Methods to Manage Emotions: Integrating Schema Therapy with DBT' (Duyguları Yönetme Yöntemleri: Şema Terapiyi DDT ile Bütünleştirme) eğitimi almıştır.

International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı şema terapistidir.

Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam eden Akkuzu, Şema Terapi yönelimli yetişkin psikoterapi seansları yürütmektedir. Seanslarda eklektik olarak Diyalektik Davranış Terapisi becerilerini de kullanmaktadır. International Society of Schema Therapy (ISST) üyesidir.

bottom of page