top of page

Hüdanur AKKUZU

Klinik Psikolog, Psikoterapist

3_edited.jpg

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji (İngilizce)  bölümünden, 2019 yılında “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Zekâ ve Sosyal Sorun Çözme Becerisinin Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisi” başlıklı teziyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi-Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji uzmanlığını alarak mezun olmuştur. Aynı yıl içerisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora programına başlamıştır ve eğitimi devam etmektedir.

Lisans döneminde stajını Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde, yüksek lisans dönemindeki klinik stajını Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nde, doktora klinik stajını ise Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlamıştır. Bir dönem Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gönüllü olarak görev almıştır. Lisans döneminden itibaren çeşitli kongre ve seminerlere katılmıştır. Bunun yanında eğitim hayatı boyunca terapiler yürütmüştür. Ayrıca freelancer olarak psikoloji ve psikoterapi konularında İngilizce makaleler, blog yazıları yazmış ve psikoloji konulu ders veren akademisyenlere ve terapistlere asistanlık yapmıştır.

'Psychology Degree Guide.Org'  sitesinde katkıda bulunan yazarlar arasındadır: https://psychologydegreeguide.org/about/#contributors 

Ayrıca 'Oh So Spotless' sitesinde psikolojik danışman olarak görev almaktadır: https://ohsospotless.com/about/

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında Prof. Dr. İsmet Kırpınar ve Prof. Dr. Haşim Ercan Özmen'den Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) kuramsal eğitimini ve süpervizyonlarını almıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak’tan Şema Terapi Eğitimi Kuramsal Eğitimi almıştır. Ayrıca Prof. Dr. F. Işıl Bilican’dan Diyalektik Davranışçı Terapi dersi ve süpervizyonu almıştır. Doktora tezini de aynı ekol üzerinde yürütmeyi planlamaktadır.

Marsha Linehan tarafından düzenlenen 'DBT Skills' (DBT Becerileri) eğitimini tamamladı. Bunun yanında, Schema Therapy Training Online merkezli 'Methods to Manage Emotions: Integrating Schema Therapy with DBT' (Duyguları Yönetme Yöntemleri: Şema Terapiyi DBT ile Bütünleştirme) eğitimi almıştır.

Halihazırda International Society of Schema Therapy (ISST) sertifikasyonu kapsamında Şema Terapi süpervizyon sürecindedir.

Şema Terapi yönelimli yetişkin bireysel psikoterapi seansları yürütmektedir. 

bottom of page