top of page

Klinik Psikolog, Psikoterapist, ISST Onaylı Şema Terapisti

Dr. Nefise LADİKLİ

nefiseladikli.jpg

Lisans eğitimini 2016 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlayarak aynı yıl İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve Doç. Dr. Neylan ZİYALAR danışmanlığında gerçekleştirdiği “Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Eğilimlerinin İnternet Kullanımı Üzerindeki Etkileri” başlıklı tez çalışması ile 2018 yılında mezun olmuştur. Sonrasında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Bezmialem Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında Prof. Dr. İsmet KIRPINAR danışmanlığında yürüttüğü "Genç Yetişkinlerin Risk Alma Davranışlarında Ebeveyn Tutumlarının Etkisi" konulu çalışması ile ikinci yüksek lisans eğitimini de tamamlamıştır. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığında yürütülen Klinik Psikoloji doktora programını, Doç. Dr. Itır Tarı Cömert danışmanlığında yazdığı "İntiharın Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Kişilerarası İntihar Kuramı Ekseninde İncelenmesi" konulu doktora tezi ile 2024 yılında tamamlamış ve Klinik Psikoloji alanında doktora derecesini almıştır.


Lisans eğitimi sırasında bir yıl süre ile Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın-yataklı psikiyatri servisinde, yüksek lisans ve doktora eğitimleri esnasında ise iki yıl süre ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında stajlarını tamamlamıştır. Bu stajlar esnasında, klinik gözlem, test uygulama ve değerlendirme, bireysel ve grup görüşme, terapötik grup aktiviteleri, vaka izlem toplantıları ve uzmanlık seminerlerine aktif katılım göstermiştir. Ek olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden aldığı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında İstanbul Üsküdar Lisesi'nde psikoloji dersleri vermiştir. Eğitim hayatı boyunca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sevgi Evleri, ÇAGEV Gelişim Tarama Projesi gibi birçok gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesinde yer almış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Kulübü yönetim kurulunda bulunmuş ve kulüp tarafından düzenlenen organizasyonlarda aktif rol oynamıştır.

Akademik eğitiminin yanı sıra, mesleki ve kişisel gelişimine de odaklanan Ladikli, yetişkinlerin bireysel psikoterapisinde uzmanlaşmayı seçmiştir. Bu doğrultuda kendi psikoterapi sürecinden geçmiş, benimsediği birincil yaklaşım olarak ISST Sertifikalı İleri Düzey Şema Terapisti Eğitmeni ve Süpervizörü Dr. H. Alp Karaosmanoğlu tarafından verilen Şema Terapi Teorik Eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanında yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince Prof. Dr. İsmet KIRPINAR ve Prof. Dr. Haşim Ercan ÖZMEN’den Bilişsel Davranışçı Terapi dersleri ve süpervizyonları, Dr. Öğr. Üyesi İrem ANLI'dan Psikodinamik Psikoterapi dersleri, Doç. Dr. Işıl BİLİCAN’dan Diyalektik Davranışçı Terapi dersleri, Dr. Öğr. Üyesi Sevda SARI’dan Şema Terapi dersleri ve süpervizyonu almıştır. 

International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı şema terapistidir. İleri düzey akreditasyon kapsamında süpervizyonlarına devam etmektedir.

 
Ulusal - uluslararası yayımlanmış bildiri ve makaleleri bulunan Ladikli, Nisan 2019 tarihinden itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmekte, Şema Terapi ve psikodinamik ekol çerçevesinde yetişkinlere psikoterapi hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği, Şema Terapi Derneği ve International Society of Schema Therapy üyesidir.

bottom of page